beatafoto.nl Fotograaf in Monster, Westland

Nabestellingen

Prijzen nabestellingen ex btw.

10x15            € 4,-
13x19            € 6,-
15x22            € 8,-
20x30            € 10,-
30x40            € 17,-
40x60            € 20,-
50x75            € 30,-
60x90            € 40,-
70x105          € 50,-

Digitaal bestand € 7 ex. btw.

CD met 25-30 digitale bestanden € 45 ex. btw

De digitale bestanden met alle rechten verkoop ik voor 30 euro per stuk incl. btw. Met nadruk wijs ik u er op dat ik geen aansprakelijkheid aanvaard hoe deze produkten er op uw scherm uitzien of als u ze zelf afdrukt of laat afdrukken. Dit is namelijk afhankelijk van uw scherm en de gebruikte manier van afdrukken.